Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s. r. o.
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 29.6.2018
Změny v rozvrzích učitelů:
Bočková Miroslava1. hododpadáPEK1.Bzrušeno
2. hododpadáPEP4.Czrušeno
3. hododpadáPEP4.Czrušeno
4. hododpadáPEK1.C (C1)zrušeno
5. hododpadáPEK1.A1+zrušeno
6. hododpadáPEK1.C (C2)zrušeno
Douglas Frederick0. hododpadáAJ2.C (C1)zrušeno
1. hododpadáAJ3.B+zrušeno
2. hododpadáAJ3.C (C2)zrušeno
3. hododpadáAJ2.Bzrušeno
4. hododpadáAJ2.A1+zrušeno
5. hododpadáAJ1.C (C1)zrušeno
6. hododpadáAJ4.C (C1)zrušeno
Haklová Iveta3. hododpadáMAT3.Czrušeno
5. hododpadáMAT4.Czrušeno
6. hododpadáMAT4.B+zrušeno
Javůrková Lenka0. hododpadáHS2.A1+zrušeno
1. hododpadáPSY3.Czrušeno
2. hododpadáUCE3.B+zrušeno
3. hododpadáUCE3.B+zrušeno
4. hododpadáEKN4.Czrušeno
5. hododpadáUCE3.Azrušeno
6. hododpadáUCE3.Azrušeno
Matula Jaroslav5. hododpadáAJ1.C (C2)zrušeno
6. hododpadáAJ1.C (C1)zrušeno
7. hododpadáAJ4.B+zrušeno
Ondráček Ivo0. hododpadáHHNm2.C (C2)zrušeno
1. hododpadáVVm1.C (C1)zrušeno
2. hododpadáVVm1.C (C1)zrušeno
4. hododpadáHHNm1.C (C2)zrušeno
Ondráčková Petra3. hododpadáZSV1.Czrušeno
5. hododpadáZSV2.Czrušeno
6. hododpadáZSV2.A1+zrušeno
Pěnkavová Marta1. hododpadáODV1.C (C2)zrušeno
2. hododpadáODV1.C (C2)zrušeno
3. hododpadáODV2.C (C1)zrušeno
4. hododpadáODV2.C (C1)zrušeno
Pokorná Táňa1. hododpadáFRJ1.A1+zrušeno
2. hododpadáFRJ2.Bzrušeno
3. hododpadáZEM3.Azrušeno
4. hododpadáFRJ2.Bzrušeno
5. hododpadáFRJ2.A1+zrušeno
Soukupová Alice1. hododpadáPED2.Czrušeno
3. hododpadáIT2.C (C2)zrušeno
4. hododpadáIT2.C (C2)zrušeno
5. hododpadáIT2.Bzrušeno
6. hododpadáIT2.C (C1)zrušeno
Suchá Eva1. hododpadáTEV4.B+zrušeno
2. hododpadáTEVm2.Czrušeno
4. hododpadáZEM1.B+zrušeno
5. hododpadáTEVm3.C (C1)zrušeno
6. hododpadáTEVm3.C (C1)zrušeno
Vítek David2. hododpadáCR3.Azrušeno
4. hododpadáEKN3.Czrušeno
Zimplová Jitka1. hododpadáCJL2.A1+zrušeno
2. hododpadáCJL1.A1+zrušeno
3. hododpadáCJL1.A1+zrušeno
4. hododpadáCJL4.B+zrušeno
5. hododpadáRET3.Bzrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodFRJodpadá(Pok)
2. hodCJLodpadá(Zim)
3. hodCJLodpadá(Zim)
4. hodZEModpadá(Such)
5. hodPEKodpadá(Boč)
1.A11. hodFRJodpadá(Pok)
2. hodCJLodpadá(Zim)
3. hodCJLodpadá(Zim)
4. hodZEModpadá(Such)
5. hodPEKodpadá(Boč)
1.B1. hodPEKodpadá(Boč)
2. hodCJLodpadá(Zim)
3. hodCJLodpadá(Zim)
4. hodZEModpadá(Such)
1.C1. hodVVmC1odpadá(Ondr)
1. hodODVC2odpadá(Pěnk)
2. hodVVmC1odpadá(Ondr)
2. hodODVC2odpadá(Pěnk)
3. hodZSVodpadá(OndP)
4. hodHHNmC2odpadá(Ondr)
4. hodPEKC1odpadá(Boč)
5. hodAJC2odpadá(Mat)
5. hodAJC1odpadá(Doug)
6. hodAJC1odpadá(Mat)
6. hodPEKC2odpadá(Boč)
2.A0. hodHSodpadá(Jav)
1. hodCJLodpadá(Zim)
2. hodUCEodpadá(Jav)
3. hodUCEodpadá(Jav)
4. hodAJodpadá(Doug)
5. hodFRJodpadá(Pok)
6. hodZSVodpadá(OndP)
2.A10. hodHSodpadá(Jav)
1. hodCJLodpadá(Zim)
2. hodUCEodpadá(Jav)
3. hodUCEodpadá(Jav)
4. hodAJodpadá(Doug)
5. hodFRJodpadá(Pok)
6. hodZSVodpadá(OndP)
2.B1. hodCJLodpadá(Zim)
2. hodFRJodpadá(Pok)
3. hodAJodpadá(Doug)
4. hodFRJodpadá(Pok)
5. hodITodpadá(Souk)
6. hodZSVodpadá(OndP)
2.C0. hodHHNmC2odpadá(Ondr)
0. hodAJC1odpadá(Doug)
1. hodPEDodpadá(Souk)
2. hodTEVmodpadá(Such)
3. hodODVC1odpadá(Pěnk)
3. hodITC2odpadá(Souk)
4. hodODVC1odpadá(Pěnk)
4. hodITC2odpadá(Souk)
5. hodZSVodpadá(OndP)
6. hodITC1odpadá(Souk)
3.A0. hodHSodpadá(Jav)
1. hodAJodpadá(Doug)
2. hodCRodpadá(VitD)
3. hodZEModpadá(Pok)
5. hodUCEodpadá(Jav)
6. hodUCEodpadá(Jav)
3.B1. hodAJodpadá(Doug)
2. hodUCEodpadá(Jav)
3. hodUCEodpadá(Jav)
5. hodRETodpadá(Zim)
3.C1. hodPSYodpadá(Jav)
2. hodAJC2odpadá(Doug)
3. hodMATodpadá(Hak)
4. hodEKNodpadá(VitD)
5. hodTEVmC1odpadá(Such)
6. hodTEVmC1odpadá(Such)
4.A1. hodTEVodpadá(Such)
4. hodCJLodpadá(Zim)
6. hodMATodpadá(Hak)
7. hodAJodpadá(Mat)
4.B1. hodTEVodpadá(Such)
4. hodCJLodpadá(Zim)
6. hodMATodpadá(Hak)
7. hodAJodpadá(Mat)
4.C2. hodPEPodpadá(Boč)
3. hodPEPodpadá(Boč)
4. hodEKNodpadá(Jav)
5. hodMATodpadá(Hak)
6. hodAJC1odpadá(Doug)