Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s. r. o.
v
v

Změny v rozvrhu Sunday 26. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou