Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s. r. o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 5. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.C DiMŠ DiMŠ DiMŠ DiMŠ
4.C Mik Mik Mik Mik Mik
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pekařová Monika .. Nov Boč - -
Pěnkavová Marta - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bočková Miroslava
3 supl. (Pek PdSp) PEK 2.A2+ PEK za odpadlou
5 odpadá PEP 4.C
Houserová Erika
3 přesun >> VVm 1DPZ na 4. hod
4 přesun << VVm 1DPZ DÁLK z 3. hod
Javůrková Lenka
3 navíc PSY 1DPZ DÁLK dálk
Moučková Irena
3 odpadá AJ 4.C (C1)
4 odpadá AJ 4.C (C2)
Novotný Stanislav
2 supl. (Pek PdSp) MAT 3.B+ 3.AB přespočetná hod.
Ondráček Ivo
1 navíc HVm 1DPZ DÁLK dálk
3 odpadá VVm 4.C (C2)
4 odpadá VVm 4.C (C1)
6 navíc HHNm 1DPZ DÁLK dálk
7 navíc HHNm 1DPZ DÁLK dálk
Pěnkavová Marta
3. - 5. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Soukupová Alice
2 navíc PED 1DPZ DÁLK dálk
Suchá Eva
1 odpadá TEVm 4.C
2 odpadá TEVm 4.C
Vítek Ladislav
5 navíc BIH 1DPZ BIH dálk
Změny v rozvrzích tříd
1DPZ
1 HVm DÁLK navíc Ondr
2 PED DÁLK navíc Souk
3 PSY DÁLK navíc Jav
3 VVm přesun >> na 5.12. 4. hod
4 VVm DÁLK přesun << Hous z 3. hod
5 BIH BIH navíc Vit
6 HHNm DÁLK navíc Ondr
7 HHNm DÁLK navíc Ondr
2.A
3 PEK PEK supluje Boč (Pek)
2.A2
3 PEK PEK supluje Boč (Pek)
3.A
1 TEV odpadá (Pek)
2 MAT 3.AB supluje Nov (Pek)
3.A1
1 TEV odpadá (Pek)
2 MAT 3.AB supluje Nov (Pek)
3.A2
1 TEV odpadá (Pek)
2 MAT 3.AB supluje Nov (Pek)
3.B
1 TEV odpadá (Pek)
2 MAT 3.AB supluje Nov (Pek)
3.C
skup C2: 2. - 5. les. divadlo pro MŠ
4.C
1. - 5. les. Mikuláš
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou